Jenny Damm visar vägen för en av sina hundar in i en tunnel i Lotushallen

Vad är Agility?

Vad går grenen ut på?

Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978. I mitten av 1980-talen introducerades agility i Sverige, och sedan 1987 är det en officiell hundsport. Agility är den snabbast växande hundsporten i Sverige och trots att sporten inte funnits så länge här, skördar vi framgångar både på internationella tävlingsarenor och på träningsbanorna runt om på landets brukshundklubbar.

Hur upplever förare och hund grenen?

Agility är roligt för alla, och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerat samarbete. Agility är en modern och publikfriande tävlingsform. Det går fort mellan slalompinnar, på gungbrädor, genom tunnlar och över hinder.

Vad blir hund och förare extra duktiga på tack vare träning i grenen?

Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad attityd i träningen. I agility får man ofta motivationen gratis genom att hunden arbetar fritt och mot nya, spännande utmaningar.

Vilka egenskaper/förutsättningar är bra att förare och hund har för att börja träna?

Att hund/förare är lyhörda för varandra och att samarbetsvilja finns. Om det inte finns från början får man helt enkelt arbeta på det.

Hur går träningen till?

Träningen handlar här om att balansera explosivitet, fart och precision. Agility är ett bra sätt att få god kontakt med sin hund. Förare och hund har roligt tillsammans. Man lägger mycket tid på samarbete och tränar sedan hunden på att bli säker på olika hinder och bli motiverad att vilja arbeta självständigt. Man bygger självförtroende hos hunden. En del moment, exempelvis kontaktfältshinder och slalom tar tid att träna.  Dessutom behöver föraren erövra kunskaper kring handling (hur man styr hunden). Man behöver lägga ned mycket tid på att träna med sin hund innan man kan börja tävla.

Vilka raser/hundar kan/får träna?

Alla friska hundar över 12 månader kan träna. Tävlingarna är öppna för alla hundar över 18 månaders ålder.

Vilka tävlingar/mästerskap finns det inom grenen?

Officiella och inofficiella tävlingar – Klubbmästerskap, Distriktsmästerskap, Svenska mästerskap, Nordiska mästerskap, Världsmästerskap. Det är möjligt att tävla utomlands också.

Vilka titlar kan man vinna?

Cert, championat, CACIAG och reservCACIAG samt från 1 januari 2012 kan oregistrerad och/eller kryptorchid hund ta agilitydiplom. Dessa titlar är aktuella i klass 3.

Vilka klasser kan man tävla i?

I agility kan man tävla både individuellt och i lag. Hundarna är indelade i olika storleksklasser, small, medium och large. Det finns två tävlingsformer, agilityklass som innehåller balanshinder (klätterhinder) och hoppklass utan balanshinder. Hunden börjar i klass 1 och kvalificerar sig upp till klass 2 och till sist klass 3.

Vilka raser/hundar kan/får tävla?

Alla registrerade och oregistrerade raser får tävla. Oregistrerade hundar behöver skaffa tävlingslicens hos Svenska Kennelklubben för att få tävla på officiella tävlingar. Dessutom ska samtliga hundar ha en tävlingsbok där en agilitydomare mäter in hunden i den storleksklass hunden ska tävla i.

Vilken annan träning/tävling passar för hund och förare att kombinera den här grenen med?

I princip alla andra grenar kan man kombinera med agility.

Vill du fördjupa dig i ämnet hittar du bra litteratur på: www.sbkshopen.se
Information från: www.brukshundklubben.se

Vad är Freestyle?

Freestyle – bjud upp din hund till dans!

Freestyle – en hundsport för alla åldrar. Freestyle blev en officiell hundsport 2007. Freestyle är ett program med koreografi och musik, som utförs av förare med hund. Rörelserna skall demonstrera samarbete, konstnärskap, spänst och stil i tolkning av musiken.

Freestyle är en hundsport som kommit till Sverige och Europa från USA och Kanada. Idag finns sporten i Norden och i många av Europas länder och den blir allt populärare. När sporten först kom till Storbritannien var den tänkt som pausunderhållning och uppvisning vid större hundutställningar. Man ville locka ungdomar att börja träna och tävla i lydnad med sina hundar. Då var det främst varianten av freestyle som kallas för heelwork to music som gällde. Freestyle (och heelwork to music) är sporten för den som gillar musik, dans och hundar. Om man dessutom gillar att showa och uppträda inför folk så är detta helt rätt – freestyle!

Fri stil

Freestyle är ett engelskt uttryck som kan översättas med ”fri stil”. Uttrycket gör också att man kan skilja det åt från heelwork to music som är ”fotgående till musik”. Men båda varianterna kan beskrivas som ett slags dans- och lydnadsprogram som förare och hund utför tillsammans med musik. Men till skillnad från lydnadsprov får föraren lägga upp sitt freestyleprogram och välja rörelser eller moment ganska fritt. Föraren väljer också musik till sitt program. Detta gör att det är mycket roligt och varierande att titta på en freestyletävling. Varje ekipage ger helt skilda upplevelser. Freestyle konkurrerar inte alls med vanliga lydnadsprov, tvärtom är det en stor fördel om hunden kan olika lydnadsmoment då många rörelser i freestyle bygger vidare på dem som finns på lydnadsprov.

Texten hämtad från hemsidan Sveriges Hundungdom där du kan läsa mer om Freestyle.
Direkt till sidan om Freestyle.

Regler för tävlan i agility

Banområde och Agilitybana

 • Underlaget måste vara av sådant slag att hindren står stabilt.
 • Banområdet bör ej vara mindre än ca 25 x 35 meter.
 • Agilitybanan skall bestå av minst 15 och högst 20 hinderpassager. Vid internationell tävling ska agilitybanan bestå av minst 15 och högst 22 hinderpassager.
 • Agilitybanan får inte inledas eller avslutas med ett kontaktfältshinder
 • Däck, platt tunnel, oxer och långhopp skall placeras så att hunden får en rak ansats mot hindret.
 • Agilitybanan skall innehålla minst sju (7) hopphinderpassager
 • Banan får innehålla maximalt ett (1) slalomhinder vilket får utföras endast en gång.
 • Avståndet mellan hindren på agilitybanan skall vara 5-7 meter, mätt som hundens väg.
 • Ett avstånd på minst 6 meter skall finnas från banområdets gräns före första hindret respektive efter sista hindret.
 • Föraren ska kunna passera varje hinder på bägge sidor utan att hindras av andra hinder med undantaget av då en tunnel är placerad under balanshindret, då föraren ska kunna passera på tunnelns ena sida utan att hindras av andra hinder.
 • Domaren beslutar själv hindrens placering – banorna varierar därför mellan varje klass och tävlingstillfälle.

Se tävlingsregler för Agility-tävlingar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 2-6 ggr/år